Friday, August 5, 2011

Going Overboard?

The Counterfeit Kit Challenge Blog gave us our inspiration kit for August, and boy was I inspired! They chose the September 2010 kits from My Creative Scrapbook, and I just couldn't stop at one, I had to do my version of all of them!

My Creative Scrapbook's September 2010 Main Kit:
 My Main Kit for August, "Flea Market Findings":
I think it was the feminity of the kits that really spoke to me, but I loved them, and could not resist making my own version of each one! Here is the list of supplies that I included in my August Main Kit:
Paper/ Cardstock:
My Mind's Eye Lost & Found Union Square "Favorite"
My Mind's Eye Lost & Found  Market Street "Love" Beautiful Paper
My Mind's Eye Lost & Found  Madison Avenue "Sisters" Boutique
Teresa Collins Noel "Sheet Music"
SEI Lady's Boudoir "Juliette"
Pink Paislee Butterfly Gardens "Dew Drops"
Pink Paislee Butterfly Gardens "Botanical Gardens"
Pink Paislee Butterfly Gardens "Dragonflies"
The Paper Studio "Madesmoiselle's Mini"
Fancy Pants Lilac House "Journal Cards"
Echo Park Paper Life Is Good "Seeing Spots"
Cloud 9 Design Sorbet Villa "Sparkle Blueberry Punch Sorbet"
SEI Chocolat "Nougat"
large and small white paper doilies (Wilton)

Embellishments:
Colorbok Flea Market Glitter Punch Out Pad (I won this from Colorbok for taking one of their surveys, and I thought it was so PERFECT for this month's kit-it has tons of goodies:frames, letters, journal spots, borders, titles...I can't wait to play with it!)
ZVA Creative Crystal Swirls-brown/amber colored
blue/green layered Prima flowers
kraft bird/bird cage that I die cut with my Cricut and SCAL
a couple of leftover Spare Parts Antique Flower Brads
Single layer paper flowers/ Primas in assorted greens, blues, whites, and pinks
tiny pink handmade roses that I made with punches
Sheer pink ribbon
Sheer aqua ribbon
Brown ruffled satin ribbon
White lace trim
K&Co. Rub On booklet
My Creative Scrapbook's Limited Edition September 2010 Kit(My Favorite of the Add-Ons):


My version, "Secret Rose Garden":

 My favorite bit from this kit, my die cut "iron garden gate":
 Papers:
Pink Paislee Butterfly Gardens "Butterfly Wings"
Pink Paislee Butterfly Gardens "Dew Drops"(showing the opposite side than the one in my main kit)
Pink Paislee Butterfly Gardens "Botanical Gardens" (same)
Basic Grey Porcelain "Arabella"
Chatterbox "Light Sky Diamonds"
Crate Paper Portrait Collection "Something Blue"
Crate Paper Portrait Collection "Bouquet"
Pink Paislee Vintage Moon "Full Moon"
My Mind's Eye Front Porch "Screen Door" Antique Floral
Making Memories Love Notes "Lace Love Notes"
Webster's Pages Garden Gala "Refreshing"

Embellishments:
Thickers black Jewelry Box chipboard letters
Prima Madrigal Blossom Maestro Mauve
Brenda Walton for K&Co. Grand Adhesions
Brenda Walton for K&Co. rub-ons
Prima Fairytale Roses Buttercup
cream handmade flowers
ZVA Creative pink crystal swirls
die-cut "wrought iron" gate
hot pink ZVA mini roses
strand of pearls (bridal section,1/2 off!-got a huge roll for shower decorr last year)
cream vintage lace from my grandma's sewing box
cream velvet ribbon
pale aqua flowers
MCS's Creative kit for September 2010:

 My version, "Sunshine In The Park":
Papers:
Echo Park A Walk In the Park:
"Lazy Days"
"Rain Drops"
"Pathway"
"Tree Tops"
"Flutter"
"Picnic"
"Sunshine"
"Playground"
"Alpha Stickers"
partial sheets: journal cards,border strips& elements stickers
Glazed Bazzill light aqua polka dots

Embellishments:
Thickers black vinyl letter stickers
assortment of flowers
Tim Holtz partially used sheets of embossed grungeboard shapes
teal pearls and gems
yellow ZVA Creative flower crystal swirl
cranberry/white dot satin ribbon
brown/white swiss dot grosgrain ribbon
yellow/white dot grosgrain ribbon
light green ruched ribbon
MCS's September 2010 Album Kit:
 My version, "Birthday Bonanza":

 Papers:
red patterned paper from the Colorbok "Paper Crush" collection
Sassafrass Lass "Headphones On"
GCD Studios Carnival Ride "Party Candles"
GCD Studios Carnival Ride "Cupcakes"
GCD Studios Carnival Ride "Bubbly"
GCD Studios Carnival Ride "Clown Dots"
Bazzill Glazed cardstock blue argyle/diamonds

Embellishments:
Thickers Rainboots puffy black letter stickers
American Traditional Designs Celebrate Shimmer Stickers
Deja Views Happy Birthday Sticker Tablet
Momenta Celebrate Premium Sticker Pad
American Crafts Celebration Book2 rub-ons Mini Marks
Colorbok white glitter chipboard accents
mixed assortment of fabric and paper flowers
several items from 2 Peas swaps:
a couple of handmade mini banners
3 white handmade lollipop flowers
4 red handmade flowers
handmade felt birthday embellishments

So what do you think? Did I go overboard? I made a huge kit last month and I used most of it...let's hope I get lucky enough to do it again!! Thanks for spending some time with me!

14 comments:

 1. So soft, so pretty! And even if you don't use it all at least you have had the fun of visiting with all those lovely supplies!

  ReplyDelete
 2. Those are great kits - so pretty and such different "personalitites". Enjoy.

  ReplyDelete
 3. How fun! I love the names for your kits. :) Beautiful goodies. Have fun! xoxo

  ReplyDelete
 4. Awesome kits - they are brilliant forgeries - hope you have fun creating with them.

  ReplyDelete
 5. you may have gone "overboard" but in such a GOOD way! All four of your kits are fantastic and I have to say that I think I like them better than the originals - I might just decide to forge you instead! :-) I can't wait to see what you create!

  ReplyDelete
 6. Great counterfeiting - love your kits! You've got some lovely embellishments in there too

  ReplyDelete
 7. Your point is valueble for me. Thanks!

  My site:
  Rachat de credit www.rachatdecredit.net

  ReplyDelete
 8. I told you already but you did an amazing job! I like them all and glad you were so inspired!

  ReplyDelete
 9. It'll feel good at the end of the month and think how big your kit is and how much you got done good luck. You really nailed the kits they look so much like the orginals

  ReplyDelete
 10. Amazing kits! It's hard to tell which was the original and which was counterfeited. I love your kit names also!

  ReplyDelete
 11. Great kits! and great photos displaying them too! I see a lot og goddies I'd love to play with!

  ReplyDelete
 12. Lek owocuje [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] obni¿ka poch³aniania bazy tluszczowych za pomoc¹ ludzki stworzenie. To w ca³oœci nowy lek dla panienki, które po¿¹daj¹ odchudziæ siê a przebyæ na zwierzchni kierunek posi³ków. Medykament ten folguje podwy¿szyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z przeznaczeniem [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] jeno diety i æwiczeñ fizycznych. Œrodek tamten uzyskasz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do energicznej online taniej apteki internetowej po koncentraty natomiast po informacje o medykamentach. Sterty skutkiem tego alli Wspieramy te¿ dziedzin¹ wyp³atê leków tudzie¿ w samej rzeczy krain¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ spoœród siedmiu w najwy¿szym stopniu rozpoznawalnych tudzie¿ wyró¿niaj¹cych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie towarów farmacetycznych.Musimy pokazaæ obecnie trzy rodzaje prepratów. Polska apteka o której piszemy dzia³a w metoda bezawaryjny oraz ekspediuje [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] ekstrakty w ci¹gu ledwo jakiegoœ dnia od chwili momentu zrealizowania twojego zapotrzebowania. Przed chwil¹ z tego zdobywa unikalne [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] wyceny pacjentów. Na wiotki brzuszekJest mnóstwo suplementów diety na wyszczuplenie. A¿ do sporych przystaj¹ te obejmuj¹ce w magazynie l-karnitynê, aliœci rzeczwiœcie stwierdzonym oraz oraz pokazanym postêpowaniem prawdopodobnie zaaprobowaæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta tymczasem a æwiczenie fizyczne w ros³ym szczeblu determinuj¹ o dobrym zrzuceniu [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] gramatury.Na menopauzêMenopauza istnieje niekiedy, gdy krwawienie przestaje, a jajniki nieodwo³alnie przestaj¹ wytwarzaæ jajeczka. Na menopazuê efektywne s¹ takie amalgamaty kiedy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Czas menopauzy jakkolwiek nie mieœci dla paszczy pieknej klêski zaœ nale¿y z ni¹ siê zmierzyæ.

  ReplyDelete
 13. Great job with all 4 of the kits. Have fun creating with them!

  ReplyDelete
 14. I love each and every one of your kits. They're definitely my favourites of the counterfeits I've seen and they're better than the originals too! Go you!

  ReplyDelete

Thank you for your comments, they make my day!